Tiskara Kontakti Knjižara Linkovi Naklada
BIBLIOTEKA POSEBNA IZDANJA

S obzirom da velik broj knjiga svojim sadržajem ne pripada nijednoj od navedenih biblioteka uvriježila se praksa objavljivanja takvih tekstova kao POSEBNA IZDANJA.

Zdravko Rajić
Restitucija, denacionalizacija - zbirka propisa i objašnjenja

U knjizi su predočeni svi propisi doneseni u razdoblju 1945. do 1986., uključujući i njihove izmjene i dopune, tumačenja, podzakonske akte i sudsku praksu na kojima se temeljilo bespravno oduzimanje imovine i njegova provedba u prošlom sustavu. Isto tako, u knjizi je predočen i prijedlog Zakona o restituciji u Federaciji BiH kojim se osigurava uspostavljanje prijašnjeg stanja, denacionalizacija, povrat bespravno uzete imovine.
Stranica: 228
Format: 160 x 240, MU
Cijena: 35 KM
TREĆI SVJETSKI RAT
Otkad je svijet dopustio da na ovom našem malom prostoru sila određuje kriterije života autor ove knjige se stalno pita zašto su predstavnici Ujedinjenih naroda, koji su Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku priznali svojim ravnopravnim članicama, naklonjeniji osvajaču nego li žrtvama. Odgovor će se naći u ovom djelu provokativna naslova romansijera, pripovjedača, književnika i likovnog kritičara Mirka Marjanovića, koje je uglavnom skup objavljenih razmišljanja u bosanskohercegovačkoj periodici, na žalost dostupnoj samo malom broju čitatelja.
Stranica: 160
Format: 140 x 200, MU
Cijena: 21 KM
Franjo Marušić
Logica minor

Fra Franjo Marušić, rodom iz Pribinovića kod današnjega Širokog Brijega, bio je profesor filozofije na učilištu Franjevačke provincije Bosne Srebrene u Zaostrogu od 1741. do 1744. Prema ondašnjim autorima i po ustaljenu običaju izradio je vlastite sastavke (skripte) za trogodišnji studij filozofije. Ovo djelo, koje je za tisak priredio i predgovorom popratio fra Serafin Hrkać, nije autorov autograf, nego ga je pisao njegov student fra Franjo Krilić. Rukopis se danas nalazi u Franjevačkoj biblioteci u Makarskoj.
Stranica: 95
Format: 170 x 240, MU
Cijena: 10 KM
Stjepo Andrijić
Vlast vlasništva

Radovi priznatoga ekonomskog stručnjaka prof. dr. Stiepe Andrijića objavljeni u dnevnom i tjednom tisku, gospodarskim magazinima i sličnim glasilima u kojima se obrađuje aktualna gospodarska problematika u BiH.
Stranica: 226
Format: 170 x 240, TU
Cijena: --KM
Serafin Hrkać
Filozofski rječnik
latinsko - hrvatski

Po uzoru na poznate slične inozemne rječnike, a koristeći se i domaćim prijevodima latinskih filozofskih spisa, posebice djela Ivana Duns Škota, Tome Akvinskoga, Ruđera Boškovića i Frane Petrića, fra Serafin Hrkać, hercegovački franjevac, pripremio je ovaj rječnik prvenstveno za studente filozofije.
Stranica: 176
Format: 120 x 200, MU
Cijena: 10 KM
Anto Zirdum
Bijeli put - crna zima

Autor rekonstruira i pripovjeda o Bijelom putu - konvoju humanitarne pomoći za Novu Bilu i Lašvansku dolinu.
Stranica: 187
Format: 130 x 210, MU
Cijena: 16 KM
Šimun Musa
Život i književno djelo Ilije Jakovljevića

Nakon pola stoljeća šutnje i zaobilaženja, književnik, publicist, kulturni djelatnik i odvjetnik Ilija Jakovljević je u ovoj knjizi prikazan u svim vidovima svoga djelovanja. Detaljno je interpretiran književno-kritički, publicistički, poglavito književni rad, ali i cjelokupna mu kulturno-politička djelatnost.
Stranica: 195
Format: 140 x 210, TU
Cijena: 34 KM
Darija Š. Klanac
NA IZVORIMA MEĐUGORJA, PRIGOVORI

Nedvojbeno je da Međugorje ima i svoje osporavatelje. Ova knjižica ne polemizira s njima, nego prije svega želi upozoriti na štetnost polemika oko Međugorja koje se vode na neprimjeran način, jer štete ne samo međugorskim događanjima, nego i općoj Crkvi. Knjižica je prije svega apel za izgradnju boljeg svijeta, a i poziv da se Međugorju pomogne, jer tamo ljudi usitinu dolaze tražiti mir.
Stranica: 53
Format: 140 x 200, MU
Cijena: 8 KM